«Серіктестік алаңы» жобасы аясындағы интеграция және әріптестік

2023 жылғы 25 қаңтарда «Қостанай индустриалды-педагогикалық колледжі»КМҚК базасында «Кәсіптік білім беруді дамытудың тиімді факторы ретінде колледждердің желілік өзара іс-қимылы» атты облыстық дөңгелек үстел өтті. РТКТК жұмысының нәтижелерімен директордың ОӨЖ жөніндегі орынбасары Т.И. Дозорцева таныстырды.Шынында да, жоба жаңа, бірақ оның нәтижелері бар: әзірге, бұл алғашқы қадамдар, бірақ олар күн сайын сенімді бола түсуде. Тағы бір бағыт бар, бұл «Серіктестік және интеграция», идеяны РТКТК директоры Қ.С. Канешов ұсынды, әрине, бір колледжмен ынтымақтастық, бұл жақсы, бірақ жеткіліксіз. Біз жаңа серіктестер мен жаңа формаларды іздейміз. 2022 жылдың қазан айында тау-кен-технологиялық колледжі «РИИ» КЕАҚ «Рудный индустриалды институты» мемлекеттік емес акционерлік қоғамымен меморандумға қол қойды және 1 желтоқсанда 3 курс студенттері «РИИ күніне» қатысушылар болды. Бұл іс-шараға оқуды жалғастыруды және институтқа түсуді жоспарлағандардың бітіруші топтарының 30 студенті қатысты. Меморандумға сәйкес біз бірнеше бағытта жұмыс істейтін боламыз:

- қолда бар ресурстарды біріктіру және ұтымды пайдалану.

- оқу тәжірибесі мен теориялық және өндірістік оқыту сабақтарын өткізу үшін оқу-зертханалық жабдықтарды пайдалануда колледж мен институттың оқу шеберханалары мен зертханаларының алаңдарымен алмасу.

Егер «Серіктестік алаңы» жобасы бойынша тек колледждермен және жоғары оқу орындарымен ынтымақтастыққа бағдарлансақ, онда тізбек аяқталмайды. Сондықтан тау-кен-технологиялық колледжі қаланың: №13, 14, 15, 19 білім беру мектептерімен меморандумдар жасасты. «Серіктестік алаңы» жобасы аясындағы интеграция мен серіктестік кез келген бағытта үлкен мүмкіндіктер береді.

   

     

Интеграция и партнерство в рамках проекта «Серiктестик  алаңы"

   25 января 2023 года на базе КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж» состоялся областной круглый стол «Сетевое взаимодействие колледжей как эффективный фактор развития профессионального образования».  С результатами работы РГТК познакомила Дозорцева Т.И., заместитель директора по УПР. Действительно, проект новый, но уже есть результаты: пусть пока, это первые шаги, но они с каждым днем становятся все увереннее. Есть и другое  направление, это «партнерство и интеграция», идею предложил директор РГТК Канешов К.С. Конечно, сотрудничество с одним колледжем, это хорошо, но недостаточно. Мы ищем и новых партнеров, и новые формы. В октябре 2022 года горно-технологический колледж заключил меморандум с негосударственным акционерным обществом "Рудненский индустриальный институт" НАО "РИИ" и уже 1 декабря студенты 3 курса стали участниками "Дня РИИ". В данном мероприятии участвовали 30 студентов выпускных групп тех, кто планирует продолжить обучение и поступить в институт. Согласно  меморандума,  мы будем работать по нескольким направлениям:

- объединение и рациональное использование  имеющихся ресурсов.

- обмен площадками учебных мастерских и лабораторий колледжа и института в использовании учебно­-лабораторного оборудования для проведения учебных практик и уроков теоретического и производственного обучения

Если ориентироваться по проекту «Серiктестик  алаңы"только на сотрудничество с колледжами и высшими учебными заведениями, то цепочка будет не закончена.  Поэтому,  горно-технологический колледж заключил меморандумы с образовательными школами города: №13, 14, 15, 19. Интеграция и партнерство в рамках проекта «Серiктестик  алаңы" дает большие возможности в любом направлении.

Голосов еще нет