«ҮЗДІК ЭЛЕКТРИКТЕР» РТКТК-ДА ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ!

2024 жылғы 19-23 ақпан аралығында «Электрмен жабдықтау (салалар бойынша)» мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлеріне арналған республикалық олимпиада өтті. Олимпиаданың негізгі міндеті: өзін-өзі тануға және кәсіби шеберліктің өсуіне ықпал ету. Рудный тау-кен-технологиялық колледжін өндірістік оқытудың үш шебері : Ж. Ж. Алламбаев, А. Е. Ерполатов және Р. Т. Каукина ұсынды. Олимпиада екі кезеңде: теориялық және тәжірибелік өткізілді. 2024 жылғы 19 ақпанда республикалық олимпиаданың 1 кезеңі өтті – теориялық (қашықтықтан) - мамандығы бойынша тестілеу, ең жоғары балл саны – 20 болды. 1 кезеңнің қорытындысы бойынша Республикалық олимпиадада 18 балл жинап, өндірістік оқытудың тәжірибелі шебері Ж. Ж. Алламбаев 3 орын алды. 2024 жылғы 23 ақпанда 2 кезең өтті – тәжірибелік (күндізгі), оған өндірістік оқыту шебері А. Е. Ерполатов қатысты.  Тәжірибелік тапсырма схемаға сәйкес асинхронды қозғалтқышты іске қосу үшін магниттік стартерді кері қосу үшін модульдердің электрлік қосылымдарын орындау болды. Негізгі критерийлер-тапсырманы дұрыс орындау және жылдамдық болды. Алихан Еркасымович тәжірибелік кезеңді талаптарға сәйкес орындап, 3-орынды иеленді. Үш жылдық тәжірибесі бар жас шебер үшін бұл керемет нәтиже.

Рудный тау-кен-технологиялық колледжінің ұжымы өзінің өндірістік оқыту шеберлері: Ж. Ж. Алламбаевпен, А. Е. Ерполатовпен және Р. Т. Каукинамен мақтанады, олар өздерін республикалық және облыстық олимпиадаларда нағыз кәсіпқойлар ретінде көрсетті.

 Дәл осындай білікті мамандар жұмысшыларды қала мен облыстың барлық кәсіпорындарына дайындайды.

  

 «ЛУЧШИЕ ЭЛЕКТРИКИ» РАБОТАЮТ В РГТК!

С 19 по 23 февраля 2024 года проходила Республиканская олимпиада для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения по специальности «Электроснабжение (по отраслям)». Основная задача олимпиады: способствовать самореализации и росту профессионального мастерства. Рудненский горно-технологический колледж представляли три мастера производственного обучения: Алламбаев Ж.Ж., Ерполатов А.Е. и Каукина Р.Т.Олимпиада проводилась в два этапа: теоретический и практический.19 февраля 2024 состоялся 1 этап Республиканской олимпиады – теоретический (дистанционный) - тестирование по специальности с  максимальным количеством баллов – 20. По итогам 1 этапа 3 место в Республиканской олимпиаде занял опытный мастер  производственного  обучения, Алламбаев Ж.Ж., набрав 18 баллов. 23 февраля 2024 проходил 2 этап – практический (очный), в  котором принял участие мастер  производственного  обучения Ерполатов А.Е.  Практическое задание заключалось в выполнении электрических соединений модулей для выполнения реверсивного включения магнитного пускателя для пуска асинхронного двигателя согласно схеме. Основными критериями были- правильность выполнения задания и скорость. Алихан Еркасымович выполнил практический этап в соответствии с требованиями и занял 3 место. Для молодого мастера со стажем 3 года – отличный результат.

Коллектив Рудненского горно-технологического колледжа гордится своими мастерами производственного обучения: Алламбаевым Ж.Ж., Ерполатовым А.Е. и Каукиной Р.Т., которые показали себя в республиканской и областнойОлимпиадах как настоящие профессионалы.

 Именно такие квалифицированные специалисты готовят рабочих для всех предприятий города и области.

 

Голосов еще нет