Ғылыми-тәжірибелік конференция студенттердің табысты зерттеу қызметінің шарты ретінде

Ғылыми-тәжірибелік конференция студенттердің табысты зерттеу қызметінің шарты ретінде

    2024 жылғы 19 ақпанда Рудный тау-кен-технологиялық колледжінде «Тәуелсіз Қазақстанның даму факторы ретінде студент жастардың зияткерлік әлеуетін қалыптастыру» студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясы өтті.Өткізудің мақсаты-студенттердің білім мен өмірдің әртүрлі салаларындағы өзекті мәселелерді зерттеуге және зерттеуге қызығушылығын ояту.

Конференцияға түрлі мамандықтағы колледждің 1-2 курс студенттерінің 14-і қатысты, олардың ғылыми жетекшілері оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлері.

Студенттердің конференцияға қатысуы-тәуелсіз өмірге қадам жасау, қоғамда өз орнын табу, өз бетінше білім алу және білім деңгейін арттыру үрдісіне белсенді қатысу.Көптеген студенттер үшін конференцияға қатысу-ғылымға алғашқы қадам.Әрине, жұмыстардың бәрі бірдей емес және бәрі де сәтті болмады. Ұсынылған жұмыстардың барлығы авторлардың өзіндік зерттеулері болған жоқ, бірақ баяндамалар қызығушылық тудырды, олар қазіргі қоғамның және жалпы білім беру үрдісінің өзекті және өзекті мәселелерін қозғады.

Шығармашылық, зияткерлік өнімділік, студенттердің жаңа идеяларды қалыптастыруы құнды болды.Әрбір зерттеу жұмысының міндетті бөлігі автордың жеке зерттеулеріне негізделген тәжірибелік бөлім болып табылады.

 

Ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушылардың жұмыстарын құзыретті қазылар алқасы бағалады: Б. А. Жаксылыкова, Ж. Х. Кудияров, С. Т. Исмаилова  қазылар алқасы ұсынылған жұмыстардың жоғары деңгейін, студенттер мен олардың басшыларының жұмысқа жауапкершілікпен қарауын атап өтті.

1 дәрежелі диплом

- Виктория Мальцева, МЭ-22 тобы, ғылыми жетекшісі А. Е. Брановец.

- Мақсат Абдулин, ЛМК-22 тобы, ғылыми жетекшісі Э. Р. Сафина.

2 дәрежелі диплом

- Шамиль Бисембаев, МЭ-22 тобы, ғылыми жетекшісі А. Е. Есім.

- Асыл Жұмабек, ЭС-23 тобы, ғылыми жетекшісі А. Е. Ерполатов.

- Бекарыс Қабыкенов, ПҚБ-23 тобы, ғылыми жетекшісі Ш. А. Азбарова.

- Маратова Ажар, ПҚБ-22 тобы, ғылыми жетекшісі С. Е. Сафина.

3 дәрежелі диплом

- Сергей Құрбанисмаилов, МЭ-22 тобы, ғылыми жетекшісі А. Е. Брановец.

- Даниил Исупов, ЭС-22 тобы, ғылыми жетекшісі А.Е. Брановец.

- Ринат Казеев, ПҚБ-23 тобы, ғылыми жетекшісі А. А. Голубева.

«Ғылыми зерттеудің жаңалығы» номинациясы

- Алена Цыба, ПҚБ - 23 тобы, ғылыми жетекшісі А. Ж. Алтыбаева.

«Зерттелетін мәселенің өзектілігі» номинациясы

- Виолета Гуренко, ПҚБ-23 тобы, ғылыми жетекшісі Қ. Т. Султанова.

- Данил Прохоров, ЭС-23 тобы, ғылыми жетекшісі Н. Н. Куйшугулова.

«Қызықты деректілер» номинациясыациясы

- Дмитрий Капралов , Т-22 тобы, ғылыми жетекшісі Л. В. Козаченко.

- Никита Романюк, Т-23 тобы, ғылыми жетекшісі Л. В. Козаченко.

   Ғылыми-практикалық конференциялар студенттерге коммуникативтік дағдыларды дамытуға, студенттердің әлеуметтік бейімделуінің алғышарттарын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

19 февраля 2024  года в Рудненском горно-технологическом колледже  состоялась научно-практическая конференция студентов«Формирование интеллектуального потенциала студенческой молодежи как фактор развития Независимого Казахстана».  Цель проведения – стимулирование интереса студентов к изучению и исследованию актуальных проблем в различных областях знаний и жизнедеятельности.

   В конференции приняли  участие 14 студентов 1-2 курсовколледжа различных специальностей, научные руководителями которых преподаватели и  мастера производственного обучения.

  Участие студентов в конференции - шаг к самостоятельной жизни, поиск своего места в обществе, активное включение в процесс самообразования и повышения уровня знаний.  Для большинства студентов участие в Конференции – первый шаг в науку. Конечно, не все и у всех получилось. Не все из представленных работ являлись оригинальными исследованиями авторов, но доклады вызвали живой интерес, они затрагивали актуальные и насущные проблемы современного общества и образовательного процесса в целом.

  Ценным явилось творчество, интеллектуальная продуктивность, генерация новых идей студентами. Обязательным каждой исследовательской работы  являться практическая часть, основанная на собственных исследованиях автора.

   Работы участников  научно-практической конференции  оценивало компетентное жюри: Жаксылыкова Б.А, Кудияров Ж.Х., Исмаилова С.Т. Жюри отметили высокий уровень представленных работ, ответственное отношение студентов и их руководителей  к работе.

Диплом 1 степени

- Мальцева Виктория , гр.ЭМ-22, научный руководитель Брановец А.Е.

-Абдулин Максат , гр ПМЛ-22, научный руководитель Сафина Э.Р.

Диплом 2 степени

- Бисембаев Шамиль, гр ЭМ-22, научный руководитель Есім А.Е.

- Жұмабек Асыл, гр ЭС-23, научный руководитель Ерполатов А.Е.

- Қабыкенов Бекарыс, гр ОПИ-23, научный руководитель Азбарова Ш.А

- Маратова Ажар, гр.ОПИ-22, научный руководитель Сафина С.Е.

Диплом 3 степени

- Курбанисмаилов Сергей, гр ЭМ-22, научный руководитель Брановец А.Е

  - Исупов Даниил, гр ЭС-22, научный руководитель Брановец А.Е.                      -Камзиев  Ринат, гр.ОПИ-23, научный руководитель Голубева А.А.

 Номинация «Новизна научного исследования»

 -Цыба Алена, гр ОПИ-23, научный руководитель Алтыбаева А.Ж.

Номинация «Актуальность исследуемой проблемы»

- Гуренко Виолета,гр.ОПИ-23, научный руководитель Султанова К.Т.

- Прохоров Данил, гр ЭС-23, научный руководитель  Куйшугулова Н.Н.

Номинация  «Интересные факты»

- Капралов Дмитрий, гр Т-22, научный руководитель Козаченко Л.В.

- Романяк Никита, гр Т-23, научный руководитель Козаченко Л.В.

  Научно-практические конференции предоставляют возможность студентам  развивать коммуникативных навыки, способствовать  формированию предпосылок к социальной адаптации студентов,

 

 

Голосов еще нет